Στην ενότητα αυτή σας παραθέτουμε τις συχνότερες ερωτήσεις και απορίες, σχετικά με τη διεξαγωγή και υλοποίηση του προγράμματος αξιολόγησης της σωματικής διάπλασης, της φυσικής κατάστασης και των συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας των μαθητών ​στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 85517/Δ5/Τμ.Α εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εστάλη στις 26.05.2016 σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Πρόγραμμα Αξιολόγησης του ΕΥΖΗΝ για το σχολικό έτος 2015-2016 θα πραγματοποιηθεί στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία & δημοτικά) έως το τέλος του διδακτικού έτους, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος Αξιολόγησης θα είναι διαθέσιμη για καταχώρηση στοιχείων έως το τέλος του σχολικού έτους (21.06.2016).

H καταχώρηση των μαθητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος Αξιολόγησης για το σχολικό έτος 2015-2016 θα πραγματοποιηθεί όπως και κατά το σχολικό έτος 2014-2015, δηλαδή  με τη συμπλήρωση ενός μοναδικού κωδικού (και όχι με τον Α.Μ των μαθητών).

Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργηθεί μια λίστα από τους Διευθυντές των σχολείων ή τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς, στην οποία σε κάθε μαθητή που θα συμμετέχει στις μετρήσεις του προγράμματος θα αντιστοιχεί ένας μοναδικός κωδικός (ο οποίος θα πρέπει να αποτελείται μόνο από αριθμούς).

Η λίστα αυτή θα πρέπει να φυλαχθεί από τον Διευθυντή του σχολείου, προκειμένου με την ολοκλήρωση του προγράμματος για το σχολικό έτος 2015-2016, να μπορούν να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί σε ποιον μαθητή αντιστοιχεί ο κάθε κωδικός για να δοθούν οι ατομικές αναφορές στους γονείς / κηδεμόνες όσων συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που δεν θυμάστε ή δεν μπορείτε να βρείτε τον κωδικό που χρησιμοποιούσατε κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής περιόδου για την είσοδό σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, θα πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

Πατήστε πάνω στην πρόταση που έχει στην αρχική σελίδα “Ξεχάσατε τον κωδικό;” κάτω από το κουμπί εισόδου (Βλέπε εικόνα). Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον επίσημο κωδικό του σχολείου σας (Αριθμός μητρώου σχολικής μονάδας) και θα σας αποσταλεί στο email του σχολείου σας, ένας καινούργιος κωδικός εισόδου στην πλατφόρμα.

 

Αφού ολοκληρώσετε την παραπάνω διαδικασία, για την είσοδό σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε:

  • Στο “Όνομα Χρήστη” το επίσημο email με το οποίο είναι καταχωρημένο το σχολείο σας στη βάση και
  • Στον “Κωδικό” τον κωδικό που σας εστάλη στο email του σχολείου, μετά το αίτημα για απόκτηση νέου κωδικού.

Θα σας συνιστούσαμε κατά την είσοδό σας στη πλατφόρμα, να πληκτρολογήσετε τον κωδικό που θα σας σταλεί, και να μην τον κάνετε copy-paste. Επίσης σιγουρευτείτε ότι εισάγετε σωστά τον κωδικό που σας στάλθηκε, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω: γλώσσα, κεφαλαία – μικρά, σημεία στίξης, καθώς και να μην υπάρχουν κενά πριν ή μετά τον κωδικό.

​Σε αντίθεση με τα σχολικά έτη 2012-2014 όπου η καταχώρηση των μαθητών γινόταν με βάση τον Μοναδικό Α.Μ του κάθε μαθητή, κατά τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016, η καταχώρηση των μαθητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος θα πραγματοποιείται με έναν κωδικό, ο οποίος θα δίνεται από τους Διευθυντές ή τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς των σχολείων, στους μαθητές που θα συμμετέχουν στις μετρήσεις του προγράμματος.

Εξαιτίας της συγκεκριμένης αλλαγής που πραγματοποιήθηκε στον τρόπο καταχώρησης των μαθητών, δεν θα υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης των προσυμπληρωμένων πεδίων (φύλο και ημερομηνία γέννησης) για τους μαθητές που έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη και θα πρέπει η καταχώρηση των στοιχείων τους να γίνει από την αρχή.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος παρέχει τη δυνατότητα να καταχωρηθούν πρώτα οι μετρήσεις της σωματικής διάπλασης και στην συνέχεια να συμπληρωθούν όλα τα υπόλοιπα δεδομένα με την προϋπόθεση ότι μετά την συμπλήρωση θα πραγματοποιηθεί “Προσωρινή Αποθήκευση” και όχι “Οριστική Υποβολή”.

Σε περίπτωση που καταχωρήσετε πρώτα τις μετρήσεις σωματικής διάπλασης και επιλέξετε “Προσωρινή Αποθήκευση”, αποθηκεύονται τα στοιχεία που καταχωρείτε για κάθε μαθητή βάσει του κωδικού του προσωρινά, και στη συνέχεια μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διορθώσετε οποιαδήποτε από τις καταχωρήσεις επιθυμείτε σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Πατήστε «Αναζήτηση Καρτέλας Μαθητή» και εφόσον βρείτε την καρτέλα του συγκεκριμένου μαθητή μέσω του κωδικού του (Εικόνα – βήμα 1), πατήστε «Προβολή»(Εικόνα – βήμα 2) και στη συνέχεια «Προβολή Στοιχείων» (Εικόνα – βήμα 3). 

Με τον τρόπο αυτό θα μεταφερθείτε στην καρτέλα του συγκεκριμένου μαθητή, και εφόσον επιλέξετε «Επεξεργασία»  θα έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία που επιθυμείτε. 

Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων του μαθητή, υπάρχει η επιλογή “Οριστική Υποβολή” ή “Προσωρινή Αποθήκευση” .

Αν έχετε επιλέξει να κάνετε «οριστική υποβολή», τότε στη συνέχεια δεν υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας κανενός από τα στοιχεία στη συγκεκριμένη καρτέλα μαθητή, ούτε και η δυνατότητα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.  Για τον λόγο αυτό εμφανίζεται το μήνυμα “Το ερωτηματολόγιο δεν έχει συμπληρωθεί! Πατώντας οριστική υποβολή, η καταχώρηση κλειδώνει και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της καρτέλας και του ερωτηματολογίου. Θέλετε να συνεχίσετε;”

Ο μόνος τρόπος να διορθώσετε τα στοιχεία του παιδιού ή να προχωρήσετε με τη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου σ’ αυτή την περίπτωση, είναι να κάνετε διαγραφή της καρτέλας (επιλέγετε το κουμπί “Διαγραφή Καρτέλας”) και στη συνέχεια να τη δημιουργήσετε εκ νέου (επιλέγετε το κουμπί “Καρτέλα Νέου Μαθητή”).

Για να κάνετε διαγραφή καρτέλας μαθητή θα πρέπει να πάτε “Αναζήτηση καρτέλας μαθητή” και αφού εισάγετε τον ΚΩΔΙΚΟ του μαθητή του οποίου την καρτέλα θέλετε να διαγράψετε, πατήστε “προβολή στοιχείων” (βήματα 1,2,3 εικόνα).

Με αυτή τη διαδικασία θα μεταφερθείτε στην αρχική καρτέλα του μαθητή όπου σας δίνετε η δυνατότητα “Διαγραφή”.

Για να ξαναδημιουργήσετε την καρτέλα εκ νέου, θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί “Καρτέλα Νέου Μαθητή” και στη συνέχεια να ξανακαταχωρήσετε όλες τις μετρήσεις και τα στοιχεία για τον συγκεκριμένο μαθητή, να πραγματοποιηθεί η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και αφού έχετε ολοκληρώσει όλες τις καταχωρήσεις να κάνετε “Οριστική Υποβολή” για την παραγωγή και εκτύπωση των ατομικών αναφορών των μαθητών.

Μέσω της «Αναζήτησης Καρτέλας Μαθητή», οι εκπαιδευτικοί ή/και οι Διευθυντές των σχολείων μπορούν να δουν τις καταχωρήσεις των μαθητών, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί το τρέχον σχολικό έτος και όχι τις καταχωρήσεις από προηγούμενα σχολικά έτη.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να:

1. Βρείτε ένα μαθητή που έχετε καταχωρήσει βάση του κωδικού του, και να συνεχίσετε με τη διαδικασία συμπλήρωσης των μετρήσεων, σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί «Προσωρινή Αποθήκευση».

2. Να πραγματοποιήσετε αλλαγή / διόρθωση στην καρτέλα ενός συγκεκριμένου μαθητή, εφόσον έχει γίνει «Προσωρινή Αποθήκευση» των δεδομένων του.

3. Να προβείτε σε «Οριστική Υποβολή» στην καρτέλα ενός μαθητή, εφόσον πρώτα έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης όλων των μετρήσεων και συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.

4. Να προβείτε σε παραγωγή ή/και εκτύπωση της Ατομικής Αναφοράς ενός συγκεκριμένου μαθητή ή και ολόκληρων τάξεων ή τμημάτων μέσω της «Μαζικής Παραγωγής Αναφοράς».

5. Να δείτε το σύνολο των καταχωρήσεων για το τρέχον σχολικό έτος, καθώς και τις μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για κάθε αποθηκευμένο κωδικό μαθητή.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό Χρήσης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Όπως αναφέρεται και στη σχετική εγκύκλιο που εστάλη στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα στοιχεία θα πρέπει να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της βάσης του προγράμματος ΕΥΖΗΝ.

Εξαιτίας του τρόπου σχεδιασμού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με στόχο την παραγωγή ατομικών αποτελεσμάτων και αναφορών, αλλά και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, δεν καθίσταται δυνατή η μαζική εισαγωγή των στοιχείων των μαθητών μέσω κάποιου άλλου προγράμματος.

Συνεπώς, η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με διαφορετικό τρόπο και θα πρέπει τα αποτελέσματα των μετρήσεων να καταχωρηθούν ξεχωριστά για κάθε μαθητή, βάσει ενός μοναδικού κωδικού που θα δοθεί σε κάθε ένα από όσα παιδιά συμμετέχουν στις μετρήσεις αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΥΖΗΝ, από τον διευθυντή του σχολείου ή τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς.

Όπως αναφέρεται και στις σχετικές εγκυκλίους οι οποίες στάλθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για τα Νηπιαγωγεία  ισχύει ότι και τις προηγούμενες σχολικές  χρονιές, θα πραγματοποιηθούν δηλαδή μόνο οι μετρήσεις αξιολόγησης της σωματικής διάπλασης (Ύψος, Βάρος, Περίμετρος Μέσης).

Τα τεστ φυσικής κατάστασης και το ερωτηματολόγιο απευθύνονται στους μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Σε ότι αφορά στις μετρήσεις που θα διεξαχθούν στους μαθητές Δημοτικού, ισχύει ότι και κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη. Θα πρέπει δηλαδή να πραγματοποιηθούν όλα τα τεστ αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης, με εξαίρεση το παλίνδρομο τεστ αντοχής, το οποίο δεν θα διεξαχθεί από τους μαθητές της Α΄ Δημοτικού.
 
Επιπρόσθετα, το ερωτηματολόγιο Διατροφής και Φυσικής Δραστηριότητας δεν συμπληρώνεται από τους μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων Δημοτικού.
 
Στον Οδηγό Αξιολόγησης της Σωματικής Διάπλασης και Φυσικής Κατάστασης μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των μετρήσεων.

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 189790/Δ5/24-11-2014 εγγράφων σχετικά με τη διενέργεια του Προγράμματος Αξιολόγησης στο πλαίσιο του ΕΥΖΗΝ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το χρονικό διάστημα διεξαγωγής και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για το σχολικό έτος 2014-2015,παρατείνεται μέχρι τις 2/6/2015.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης του Προγράμματος, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να έχουν προβεί σε οριστικοποίηση των υποβολών και σε παραγωγή, αποθήκευση ή/και εκτύπωση των ατομικών αναφορών των μαθητών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης, καθώς μετά τη λήξη του Προγράμματος για το τρέχον σχολικό έτος δεν θα υπάρχει δυνατότητα εισόδου των σχολείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

H καταχώρηση των μαθητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος για το σχολικό έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση ενός μοναδικού κωδικού (και όχι με τον Α.Μ των μαθητών).

Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργηθεί μια λίστα από τους Διευθυντές των σχολείων ή τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς, στην οποία σε κάθε μαθητή που θα συμμετέχει στις μετρήσεις του προγράμματος θα αντιστοιχεί ένας μοναδικός κωδικός (ο οποίος θα πρέπει να αποτελείται μόνο από αριθμούς).

Η λίστα αυτή θα πρέπει να φυλαχθεί από τον Διευθυντή του σχολείου, προκειμένου με την ολοκλήρωση του προγράμματος για το σχολικό έτος 2014-2015, να μπορούν να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί σε ποιον μαθητή αντιστοιχεί ο κάθε κωδικός για να δοθούν οι ατομικές αναφορές στους γονείς / κηδεμόνες όσων συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Όπως αναφέρεται και στις σχετικές εγκυκλίους που στάλθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με Αρ. Πρωτ.: 193728/Γ4, το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ για το σχολικό έτος 2013-2014 θα διεξαχθεί από 27/1/2014 έως 10/4/2014.

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 193728/Γ4/17-12-2013 εγγράφων σχετικά με τη διενέργεια του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σας ενημερώνουμε ότι το χρονικό διάστημα διεξαγωγής και ολοκλήρωσης του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ για το σχολικό έτος 2013-2014, παρατείνεται μέχρι τις 31/5/2014.