Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ είναι μια δράση του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με τo Υπουργείo Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με το Κοινωνικό Σχολείο για την υλοποίηση του άξονα «Διατροφή», με κύριο στόχο τη βελτίωση της υγείας των νέων.

Κατά την έναρξη του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ, ο εμπνευστής του προγράμματος κ. Γιάννης Ιωαννίδης (πρώην Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) είχε δηλώσει:

“Το Πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν (Εθνική δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) είναι μια πρωτοπόρα προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με στόχο την πρόληψη ή αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου για την υγεία των μαθητών. Αυτό θα γίνει με διαρκή ενημέρωση των γονέων των μαθητών για θέματα που σχετίζονται με το ρυθμό ανάπτυξης των παιδιών τους καθώς επίσης και των συνηθειών τους σε θέματα διατροφής και άσκησης.

Η δράση αυτή συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρόλου του σχολείου και στη σύνδεσή του με την κοινωνία.”

Μια από τις σημαντικότερες δράσεις του ΕΥΖΗΝ, αυτή της αξιολόγησης της σωματικής διάπλασης, της φυσικής κατάστασης και των συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας των μαθητών, διενεργείται στα σχολεία με την ευγενική χορηγία της ΟΠΑΠ Α.Ε. Άλλες δράσεις του ΕΥΖΗΝ, όπως προγράμματα ενημέρωσης και παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείων και Δήμων, χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Nestle και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ