Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ έχει ολοκληρώσει τις δράσεις του από το έτος 2017.

Τα αποτελέσματα του Προγράμματος Αξιολόγησης καθώς και τo εκπαιδευτικό υλικά, τα ενημερωτικά έντυπα και οι παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ  βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Οι βεβαιώσεις συμμετοχής στις δράσεις του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ έχουν εκδοθεί και έχουν αποσταλεί στα σχολεία που συμμετείχαν στη διενέργεια του προγράμματος κατά τα αντίστοιχα σχολικά έτη και δεν υπάρχει η δυνατότητα εκ νέου έκδοσής τους, καθώς τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στις δράσεις του προγράμματος επιβεβαιώνονταν από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: info@eyzhn.edu.gr