Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του ΕΥΖΗΝ!

Το ΕΥΖΗΝ αποτελεί ένα πρωτοποριακό Πρόγραμμα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιείται με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχοντας ως τελικό αποδέκτη το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της χώρας.

Το Πρόγραμμα καταγράφει και αξιολογεί διαχρονικά διάφορες παραμέτρους υγείας των μαθητών, ενώ μέσα από παράλληλες δράσεις παρεμβαίνει στην καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας, του σχολείου και της κοινωνίας, έχοντας ως κεντρικό άξονα την προώθηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας.

Αναπαραγωγή Βίντεο
 
Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ υλοποιείται με βάση τρεις άξονες:

1. Την αξιολόγηση παραμέτρων υγείας σε παιδιά και έφηβους,

2. Την ενημέρωση/εκπαίδευση μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και φορέων, καθώς και

3. Την παρέμβαση στο σχολείο, την οικογένεια, και το σύνολο της κοινωνίας.

Με βάση τους άξονες αυτούς, τo EYZHN πραγματοποιεί ποικίλες δράσεις και ενέργειες παρέχοντας διαρκή συμβουλευτική ενημέρωση και εκπαίδευση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

ΕΥΖΗΝ: 1 πρόγραμμα … 1000 δράσεις

μαθητές από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια των 5 ετών υλοποίησης του Προγράμματος  ΕΥΖΗΝ

εκπαιδευτικοί από 55 διαφορετικές ειδικότητες ΠΕ, συμμετείχαν στο πρόγραμμα διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης (e-learning) του ΕΥΖΗΝ

διαδραστικές παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν σε  παιδιά και εφήβους, με θεματολογία σχετική με τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα

like στην σελίδα του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ στο facebook

δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες)

άρθρα για την υγεία και τον τρόπο ζωής κατά την παιδική ηλικία