Το ΕΥΖΗΝ είναι πρόγραμμα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  & Θρησκευμάτων, για παροχή πολύτιμων πληροφοριών στους γονείς σχετικά με την υγεία των παιδιών τους.

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΖΗΝ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ:

1. Την αξιολόγηση παραμέτρων υγείας σε παιδιά και έφηβους,

2. Την ενημέρωση/εκπαίδευση μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και φορέων, καθώς και

3. Την παρέμβαση στο σχολείο, την οικογένεια, και το σύνολο της κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας και – κάθε έτος – καταγράφει και αξιολογεί τον ρυθμό ανάπτυξης, τις διατροφικές συνήθειες, τη σωματική δραστηριότητα και το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης. Ταυτόχρονα, το ΕΥΖΗΝ, μέσα από παράλληλες ενέργειες, παρέχει διαρκή συμβουλευτική ενημέρωση και εκπαίδευση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Τέλος, με συγκεκριμένες δράσεις, το Πρόγραμμα παρεμβαίνει στην καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας, του σχολείου και της κοινωνίας. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι επιμέρους στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Η πρόσβαση όλων των μαθητών και των γονέων σε πολύτιμες υπηρεσίες που αφορούν την υγεία τους – ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η πρόσβαση δεν θα ήταν εφικτή λόγω γεωγραφικών, οικονομικών ή άλλων περιορισμών.
 • Η ενημέρωση των γονέων ως προς τη διαχρονική εξέλιξη της ανάπτυξης των παιδιών τους, με βάση την ετήσια “Ατομική Αναφορά Ανάπτυξης, Διατροφής και Φυσικής Κατάστασης Μαθητή”.
 • Η πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου για την υγεία των παιδιών και των εφήβων.
 • Η παροχή συμβουλών και οδηγιών στους γονείς για θέματα που αφορούν τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα, την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών τους.
 • Η επιμόρφωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν την προαγωγή της υγείας των μαθητών.
 • Η ενίσχυση του ρόλου του σχολείου και ειδικότερα των εκπαιδευτικών σε σχέση με την αγωγή υγείας.
 • Η σύνδεση σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας μέσα από τη συνεργασία γονέων – εκπαιδευτικών, αλλά και τις παράλληλες δράσεις που υλοποιούνται για το κοινωνικό σύνολο.
 • Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών υγείας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται με βάση τους 3 άξονες του προγράμματος.

Η δράση του συγκεκριμένου άξονα περιλαμβάνει το “Πρόγραμμα Αξιολόγησης”, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα σχολεία της χώρας, μέσω της  μέτρησης και καταγραφής  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, των στοιχείων σωματικής ανάπτυξης, φυσικής κατάστασης, διατροφικών συνηθειών και συνηθειών σωματικής δραστηριότητας των παιδιών, από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς.

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης παρέχονται στο σχολείο, την οικογένεια και το σύνολο της κοινωνίας:

 • Ατομικές αναφορές με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, για την ενημέρωση των γονέων σχετικά με την αξιολόγηση των παιδιών τους και
 • Ανάπτυξη δεικτών και εργαλείων, για την αξιολόγηση της σωματικής διάπλασης και της φυσικής κατάστασης σε επίπεδο πληθυσμού.

Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ παρεμβαίνει, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην καθημερινότητα του σχολείου και της ελληνικής οικογένειας, παρέχοντας διαρκή συμβουλευτική ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα διατροφής και σωματικής δραστηριότητας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων.

Οι δράσεις του προγράμματος που αποσκοπούν στην ενημέρωση των παιδιών, των εκπαιδευτικών, της οικογένειας αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας είναι οι εξής:

 • Δημιουργία και αποστολή ενημερωτικών Newsletter
 • Δημιουργία φυλλαδίων για την ενημέρωση των γονέων σχετικά με την ανάπτυξη, τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα των παιδιών τους
 • Δημιουργία βίντεο με χρήσιμες συμβουλές για υγιή ανάπτυξη, ισορροπημένη διατροφή και επαρκή σωματική δραστηριότητα παιδιών και εφήβων
 • Αρθρογράφηση και ενημέρωση του κοινού, μέσω συγγραφής και αποστολής άρθρων σχετικών με τη διατροφή και τη φυσική κατάσταση παιδιών, στα ΜΜΕ
 • Διοργάνωση Ημερίδων
 • Διενέργεια Εκδηλώσεων

Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ εστιάζει στο παιδί, στο οποίο προσπαθεί να παρέμβει μέσα από τον χώρο του σχολείου και μέσα από αυτό να επιδράσει και στην οικογένειά του. Με την εφαρμογή ποικίλων δράσεων, που εστιάζουν στην προώθηση της ισορροπημένης διατροφής και την εξασφάλιση επαρκούς σωματικής δραστηριότητας έχει ως απώτερο στόχο να διασφαλίσει την υγιή ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων.

Οι δράσεις του συγκεκριμένου άξονα περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης e-learning για εκπαιδευτικούς 
 • Πραγματοποίηση παρουσιάσεων σε σχολεία με περιεχόμενο σχετικό με τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα των παιδιών
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και υλικού για παρουσίαση, με σκοπό τη χρήση του από τους εκπαιδευτικούς για τη βελτίωση των συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας των παιδιών
 • Πραγματοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σε σχολεία, με αντικείμενο τη διατροφική εκπαίδευση των παιδιών
 • Διενέργεια ημερίδων επιμόρφωσης των Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής
 • Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των μαθητών, για τη δρομολόγηση εύστοχων πολιτικών υγείας και τη διαμόρφωση συστάσεων για το κοινωνικό σύνολο.