Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ (Εθνική δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Forum Educasport 2013, το οποίο πραγματοποιήθηκε απο 27 έως 29 Νοεμβρίου στο Παρίσι, από τον επιστημονικό υπεύθυνο καθηγητή κ. Λ. Συντώση και το διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Yπουργείου Παιδείας κ. Σ. Δασκαλάκη. Στο παγκόσμιο αυτό Forum παρευρέθησαν  πάνω απο 600 εκπρόσωποι  ενώσεων, ΜΚΟ, ιδρυμάτων, σχολείων, τοπικών  και περιφερειακών  αρχών, αθλητές αλλά και μελετητές με καινοτόμα προγράμματα για εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού και από τις 5 ηπείρους.

To Educasport 2013 είναι ένα Forum, το οποίο δημιουργήθηκε εξαιτίας της ανάγκης  να αναπτυχθεί ο αθλητισμός ως κοινωνικό και εκπαιδευτικό εργαλείο σε όλο τον κόσμο και να προσφερθούν  σε παγκόσμιο επίπεδο νέες λύσεις και προοπτικές για τον αθλητισμό ως πολύτιμη δραστηριότητα για όλους.  Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για ανταλλαγή απόψεων, επισκόπηση των δράσεων που υλοποιούνται πάνω σε αυτό τον τομέα  και εύρεση πραγματιστικών λύσεων, προκειμένου να αναπτυχθούν νέες προοπτικές για αθλήματα και κοινωνικές καινοτομίες.

Mπορείτε να δείτε εδώ το πρόγραμμα του Educasport 2013 καθώς και την παρουσίαση σχετικά με το πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν.

EducaSport World Forum 2013