​Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ συμμετείχαν στο 24ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 22 Μαΐου 2016 στην Κομοτηνή και διοργανώθηκε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ παρουσιάσε αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος αξιολόγησης του ΕΥΖΗΝ, με την μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων.

Συγκεκριμένα, τα θέματα των αναρτημένων ανακοινώσεων ήταν τα παρακάτω:

  • 1η Αναρτημένη Ανακοίνωση (poster presentation): «O υψηλός δείκτης μάζας σώματος είναι ο σημαντικότερος προβλεπτικός παράγοντας της κακής φυσικής κατάστασης στην παιδική ηλικία: Αποτελέσματα προγράμματος ΕΥΖΗΝ 2014 – 2015». «High body mass index is the strongest predictor of low fitness levels in childhood: Results from the “EYZHN” program 2014 – 2015». Αρναούτης Γ., Γεωργούλης Μ., Ψαρρά Γ., Μιλκονίδου Α., Τάμπαλης Κ., Παναγιωτάκος Δ., Συντώσης Λ.
  • 2η Αναρτημένη Ανακοίνωση (poster presentation):  «Αξιολόγηση ανθρωπομετρικών δεδομένων, διατροφικών συνηθειών και επιπέδων φυσικής κατάστασης 7.109 μαθητών του Ν. Ροδόπης. Αποτελέσματα προγράμματος ΕΥΖΗΝ 2014 – 2015». Evaluation of anthropometric measurements, eating habits and fitness levels of 7.109 students from Rodopi region. Results from the “EYZHN” program 2014 – 2015. Αρναούτης Γ., Γεωργούλης Μ., Ψαρρά Γ., Μιλκονίδου Α., Τάμπαλης Κ., Παναγιωτάκος Δ., Συντώσης Λ.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του συνεδρίου

24ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού