Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν σημαντικές πηγές για τη διατροφική ενημέρωση των μαθητών, αλλά πέρα από τις γνώσεις μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο τις διατροφικές επιλογές των παιδιών, όταν δρουν ως θετικά μοντέλα-πρότυπα υγιεινών συμπεριφορών, σε ένα υγιές σχολικό περιβάλλον. Οι τρόποι με τους οποίους ένας εκπαιδευτικός μπορεί να λειτουργήσει ως θετικό πρότυπο για τη βελτίωση της υγείας των μαθητών του είναι διάφοροι και μπορεί να αφορούν τόσο τη διατροφή όσο και τη σωματική δραστηριότητα.

Σχετικά με τη διατροφή, μια πολύ ισχυρή ενέργεια είναι οι εκπαιδευτικοί να προσπαθούν να καταναλώνουν τρόφιμα με υψηλή διατροφική αξία στο σχολείο, π.χ. την ώρα του διαλείμματος όταν και οι μαθητές καταναλώνουν το κολατσιό τους. Έχει φανεί ότι με αυτή τη δημόσια συμπεριφορά οι εκπαιδευτικοί καταφέρνουν να επηρεάσουν τις επιλογές των μαθητών, οι οποίοι ουσιαστικά μιμούνται τις συνήθειες των δασκάλων τους. Με άλλα λόγια, όταν οι μαθητές βλέπουν τους εκπαιδευτικούς να καταναλώνουν τρόφιμα με χαμηλή διατροφική αξία, λαμβάνουν μάλλον μικτά μηνύματα, καθώς τα λόγια και οι πράξεις αντικρούονται. Αντιθέτως, όταν τους βλέπουν να δίνουν σημασία στις υγιεινές επιλογές τροφίμων (και ένα δραστήριο τρόπο ζωής), αυξάνουν πολύ οι πιθανότητες να ακολουθήσουν και τα ίδια αντίστοιχες επιλογές.

Οι συζητήσεις για θέματα διατροφής είναι πολύ συχνές στην τάξη. Αδιαμφισβήτητα, συζητήσεις για τη σημασία της υγιεινής διατροφής κατά τη διάρκεια του μαθήματος έχουν αξία, αλλά οποιεσδήποτε δράσεις μπορούν να περιέχουν βιωματική εμπειρία με τα τρόφιμα που είναι επιθυμητό να προωθηθούν, η επιρροή προς τα παιδιά είναι μεγαλύτερη. Από την άλλη πλευρά, κάποια θέματα θεωρούνται ακατάλληλα για εκτενή συζήτηση και ανάλυση, όπως οι δίαιτες για απώλεια βάρους ή οι διαταραχές λήψης τροφής, καθώς μπορούν απλώς να «βάλουν ιδέες» στα παιδιά. Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην κρίνουν με βάση τις προσωπικές τους απόψεις και πεποιθήσεις για τη διατροφή, να μην μιλούν «αφοριστικά» όταν βλέπουν τους μαθητές να καταναλώνουν τρόφιμα χαμηλής διατροφικής αξίας και –εξαιρετικής σημασίας- να μην κάνουν κριτική για το βάρος των μαθητών τους.

Όσον αφορά την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως θετικά πρότυπα για τους μαθητές με ποικίλους τρόπους. Για παράδειγμα, την ώρα του διαλείμματος μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στα παιχνίδια των μαθητών ή να περπατήσουν με τα παιδιά ή να τα επευφημούν όταν ασκούνται. Στις μικρότερης ηλικίας τάξεις του δημοτικού σχολείου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αφηγηθούν ιστορίες στη σχολική αίθουσα που να περιέχουν μηνύματα για την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας ή να μάθουν στα παιδιά τραγούδια στα οποία να εμπεριέχεται η κίνηση ως θεματολογία.

Μέσω τέτοιων δράσεων, οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως θετικά πρότυπα και συμβάλλον στη βελτίωση των συνηθειών των παιδιών με άμεσο τρόπο και αποτελεσματικό!

Οι εκπαιδευτικοί ως πρότυπα υγείας για τους μαθητές τους!