Τα αποτελέσματα του προγράμματος αξιολόγησης του ΕΥΖΗΝ , στο οποίο συμμετείχαν για το σχολικό έτος 2014-2015 συνολικά 336.014 μαθητές από 3.978 σχολεία της χώρας, αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια:

Σωματική Διάπλαση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το σχολικό έτος 2014-15, κατά το οποίο συμμετείχαν περίπου 340.000 μαθητές από 4.000 σχολεία της Ελλάδαςτο 23% και το 10% των Ελλήνων μαθητών αξιολογήθηκαν ως υπέρβαροι και παχύσαρκοι, αντιστοίχως, ενώ η παχυσαρκία ήταν πιο συχνή στα αγόρια σε σχέση με κορίτσια (11% έναντι 9%). Το πρόβλημα εντοπίστηκε κυρίως στις ηλικίες 8-11 ετών, καθώς περίπου 4 στους 10 μαθητές που βρίσκονταν στην έναρξη της εφηβείας ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοια με τα αντίστοιχα των προηγούμενων σχολικών ετών (2012-13: 360.000 μαθητές και 2013-14: 480.000 μαθητές), κατά τα οποία περίπου τρεις στους δέκα μαθητές αξιολογήθηκαν ως υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος του υπερβάλλοντος βάρους στην παιδική και εφηβική ηλικία που πλέον τείνει να λάβει επιδημικές διαστάσεις στη χώρα μας (Διάγραμμα 1).

Επιπλέον, και για τα τρία έτη υλοποίησης του προγράμματος, οι περιφέρειες της χώρας με τα υψηλότερα ποσοστά υπέρβαρων παιδιών ήταν αυτές του Νότιου Αιγαίου, του Βόρειου Αιγαίου, των Ιονίων Νήσων και της Κρήτης, τονίζοντας την ανάγκη για παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας στον νησιωτικό πληθυσμό της χώρας, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στις περιφέρειες της Ηπείρου, της Δυτικής Ελλάδας και της Θεσσαλίας. 

Διατροφικές Συνήθειες

Ιδιαιτέρως ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες του μαθητικού πληθυσμού της Ελλάδας, καθώς μόλις το 25% των παιδιών και των εφήβων παρουσίασαν μια ικανοποιητική προσκόλληση στη Μεσογειακή δίαιτα κατά το σχολικό έτος 2014-15, όπως αυτή αξιολογήθηκε μέσω του KIDMED σκορ. Μάλιστα, το ποσοστό των μαθητών με ικανοποιητικές διατροφικές συνήθειες για το συγκεκριμένο έτος είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά για τα έτη 2012-13 (40%) και 2013-14 (35%), γεγονός που υπογραμμίζει μια διαχρονική υποβάθμιση της διατροφής των παιδιών στην Ελλάδα (Διάγραμμα 2).

Επιπλέον, και για τα τρία έτη υλοποίησης του προγράμματος, τα κορίτσια φάνηκαν να προσκολλώνται ελαφρώς περισσότερο στη Μεσογειακή δίαιτα σε σχέση με τα αγόρια, ενώ δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στις διατροφικές συνήθειες των μαθητών μεταξύ των γεωγραφικών Περιφερειών της χώρας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί, ότι η διατροφή των μαθητών φάνηκε να υποβαθμίζεται με το πέρας της ηλικίας, αναδεικνύοντας ότι η μετάβαση στην εφηβεία αποτελεί μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αλλαγές στον τρόπο ζωής με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα της διατροφής τω παιδιών. Οι μεμονωμένες διατροφικές πρακτικές που καθιστούν συνολικά τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών στην Ελλάδα μη ικανοποιητικές περιλαμβάνουν την παράλειψη του πρωινού γεύματος (1 στα 4 παιδιά), την αυξημένη κατανάλωση γλυκών και πρόχειρου φαγητού (1 στα 5 παιδιά), καθώς και τη μειωμένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (>50% των παιδιών), ψαριού (50% των παιδιών) και οσπρίων (30% των παιδιών). 

Σωματική Δραστηριότητα

Αναφορικά με τις συνήθειες σωματικής δραστηριότητας του μαθητικού πληθυσμού της Ελλάδας, παρατηρήθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών και των εφήβων της χώρας υιοθετούν έναν καθιστικό τρόπο ζωής κατά το έτος 2014-15.

Συγκεκριμένα, περίπου το 25% των παιδιών ανέφεραν ότι δεν συμμετέχουν σε κάποιο είδος οργανωμένης αθλητικής δραστηριότητας, ενώ από τα παιδιά που αθλούνταν μόλις το 20% δήλωσαν ότι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο από 1 ώρα τη φορά, κατά αντιστοιχία με τις διεθνείς συστάσεις για τουλάχιστον 1 ώρα άσκηση την ημέρα. Επιπλέον, περίπου το 30%και 60% των παιδιών δήλωσαν ότι καταπιάνονται με καθιστικές δραστηριότητες καθημερινά, τις ημέρες του σχολείου και τα σαββατοκύριακα, αντιστοίχως. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό των μαθητών με συνολικά μη ικανοποιητικά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας για τα έτη 2013-14 (45%) και 2014-15 (42%) είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό για το έτος 2012-13 (35%), γεγονός που κατά αντιστοιχία με τις διατροφικές συνήθειες υποδηλώνει μια διαχρονική στροφή των παιδιών στην Ελλάδα σε έναν καθιστικό τρόπο ζωής (Διάγραμμα 3).

Επιπλέον, και για τα τρία έτη υλοποίησης του προγράμματος, τα αγόρια φάνηκαν να συμμετέχουν συχνότερα, εντονότερα και με μεγαλύτερη διάρκεια σε αθλητικές δραστηριότητες και ενεργητικό παιχνίδι (παιχνίδι εκτός σπιτιού που περιλαμβάνει κίνηση), σε σχέση με τα κορίτσια. Ωστόσο, παρότι περισσότερο σωματικά δραστήρια, τα αγόρια βρέθηκαν παράλληλα να δαπανούν και περισσότερο χρόνο σε καθιστικές δραστηριότητες (π.χ. τηλεόραση, Η/Υ και βιντεοπαιχνίδια), σε σχέση με τα κορίτσια, και να υπερβαίνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου κατά 5-10%) τον ημερήσιο επιθυμητό χρόνο των 2 ωρών ενασχόλησης με οθόνες σύμφωνα με τις τρέχουσες διεθνείς συστάσεις.

Συνοπτικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 2014-2015 στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ