​Τα αποτελέσματα του προγράμματος αξιολόγησης του ΕΥΖΗΝ , στο οποίο συμμετείχαν για το σχολικό έτος 2013-2014 συνολικά 473.665 μαθητές από 4.792 σχολεία της χώρας, αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια:

Σωματική διάπλαση

Από την αξιολόγηση της σωματικής διάπλασης των μαθητών βρέθηκε πως τουλάχιστον τρία στα δέκα παιδιά είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Πιο συγκεκριμένα, το 23,6% των αγοριών και το 23,3% των κοριτσιών αξιολογήθηκαν ως υπέρβαρα, ενώ το 11,2% των αγοριών και το 9,6% των κοριτσιών, αντιστοίχως, ως παχύσαρκα. Το πρόβλημα του υπερβάλλοντος βάρους εντοπίστηκε κατά κύριο λόγο στις ηλικίες 8-11 ετών, με σχεδόν τέσσερις στους δέκα μαθητές που βρίσκονταν στην έναρξη της εφηβείας να είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Οι περιφέρειες της Ελλάδας με τα υψηλότερα ποσοστά υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών ήταν αυτές του Νότιου Αιγαίου (38,8%), του Βόρειου Αιγαίου (36,7%) και της Κρήτης (36,2%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου (30,5%, 32,3% και 32,6%, αντιστοίχως).

Διατροφικές Συνήθειες

Σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών, ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών της χώρας (63,6%) φάνηκε να απέχει σε μεγάλο βαθμό από το διατροφικό πρότυπο της Μεσογειακής δίαιτας, χωρίς να αναδεικνύονται σημαντικές διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, αλλά και μεταξύ των μαθητών στις διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Αξιοσημείωτο είναι ότι προοδευτικά, από το Δημοτικό στο Λύκειο, ο βαθμός προσκόλλησης των μαθητών στη Μεσογειακή δίαιτα φάνηκε να μειώνεται, τόσο στα αγόρια (μείωση κατά 18,3%) όσο και στα κορίτσια (μείωση κατά 23,6%). Δεν παρατηρήθηκαν ουσιαστικές διαφορές στο βαθμό προσκόλλησης στη Μεσογειακή δίαιτα μεταξύ των περιφερειών της χώρας.

Σωματική δραστηριότητα

Περίπου οι μισοί μαθητές της χώρας (45,1%) εμφάνισαν μη ικανοποιητικό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας. Οι περιφέρειες της Ελλάδας με τα υψηλότερα ποσοστά παιδιών με ικανοποιητικό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας ήταν αυτές της της Δυτικής Μακεδονίας (60,6%) και της Ηπείρου (59,3%) ενώ οι περιφέρειες με τα χαμηλότερα ποσοστά ήταν Αττικής (48,0%), του Βορείου Αιγαίου (54,7%), της Δυτικής Ελλάδας (54,6%) και της Κρήτης (54,8%).

Συνολικά η ενασχόληση με σωματικές δραστηριότητες κρίθηκε ως μη ικανοποιητική στο 38% των αγοριών και 53% των κοριτσιών. Επιπλέον, περίπου το 25% των αγοριών και το 30% των κοριτσιών δήλωσε ότι δεν συμμετέχει σε κάποια αθλητική δραστηριότητα, εκτός από αυτές που πραγματοποιούνται εντός του σχολείου. Το ποσοστό των σωματικά δραστήριων αγοριών βρέθηκε υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο των κοριτσιών (62,5% έναντι 47,1%), ωστόσο τα αγόρια φάνηκε να υπερβαίνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό (28,1%) τον επιτρεπτό χρόνο των 2 ωρών ενασχόλησης με καθιστικές δραστηριότητες(τηλεόραση, Η/Υ, ηλεκτρονικά παιχνίδια, κ.λπ.) την ημέρα, σε σύγκριση με τα κορίτσια (21,5%).

Συνοπτικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 2013-2014 στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ