Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι σε παιδιά με υπερβάλλον βάρος δεν αρέσει να ασκούνται. Η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες πολλές φορές μπορεί να μετατραπεί σε δυσάρεστη εμπειρία, στις περιπτώσεις που τα παιδιά αδυνατούν να ακολουθήσουν την ένταση ή τις απαιτήσεις της άσκησης. Ακόμα και η ελαφριά αθλητική ένδυση αναφέρεται από πολλά παιδιά ως ένα σημείο για το οποίο αισθάνονται άβολα ή δέχονται επικριτικά σχόλια.

Παρόλα αυτά, η απογοήτευση και η μη πραγματοποίηση οποιασδήποτε φυσικής δραστηριότητας δεν θα πρέπει να αποτελεί επιλογή. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που νιώθουν πιο σίγουρα για την ικανότητά τους να είναι σωματικά δραστήρια, έχουν και περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσουν να γυμνάζονται. Συνεπώς, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών θα πρέπει να είναι το κυρίαρχο μέλημα των ενηλίκων, για να ενισχύσουν και την ενασχόληση με τη σωματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το βάρος του παιδιού.

Προς αυτή την κατεύθυνση, παρουσιάζονται μερικά σημεία καίριας σημασίας σε σχέση με το ενδεδειγμένο είδος άσκησης:

  1. Ευκολία στις ασκήσεις. Σε όλα τα παιδιά αρέσει να θεωρούν ότι είναι ικανά και αποτελεσματικά να φέρουν εις πέρας μια δραστηριότητα. Συνεπώς προτείνετε δραστηριότητες που τεχνικά δεν είναι δύσκολες και δεν απαιτούν ιδιαίτερες επιδεξιότητες. Απλές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα, η ποδηλασία και το κολύμπι, θα μπορούσαν να είναι μια καλή αρχή.

  2. Προσοχή στην ένταση. Παρότι οι συστάσεις για τα παιδιά αναφέρουν τουλάχιστον 60 λεπτά ημερησίως μέτριας έντασης άσκηση, σε παιδιά με υπερβάλλον βάρος ακόμα και τα 10 λεπτά άσκησης σε μορφή παιχνιδιού θεωρούνται ικανά για να τα κινητοποιήσουν, να τα διασκεδάσουν και να τα κάνουν να αγαπήσουν τη φυσική δραστηριότητα. Προοδευτικά ο χρόνος αυτός μπορεί να αυξάνεται.

  3. Αποφυγή ανταγωνιστικών παιχνιδιών. Παιχνίδια που έχουν έντονο το στοιχείο του ανταγωνισμού ή απαιτούν ικανότητες που μπορεί να περιορίζονται από το υπερβάλλον βάρος θα πρέπει να αποφεύγονται, διότι μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε γρήγορο αποκλεισμό του παιδιού από το παιχνίδι, σε διακοπή της δραστηριότητας και άρα σε απογοήτευση.

  4. Οι γονείς θα πρέπει να γυμνάζονται μαζί με τα παιδιά τους. Ένας από τους καλύτερους αποδεδειγμένα τρόπους για να κινητοποιηθεί ένα παιδί να ασκηθεί περισσότερο, είναι να συμμετέχουν στη δραστηριότητα και οι γονείς του, να αποτελούν δηλαδή πρότυπα με τη στάση τη δική τους. Είναι σημαντικό, λοιπόν, για τα παιδιά να βλέπουν τους γονείς τους να είναι σωματικά δραστήριοι, αλλά και να ακολουθούν γενικότερα ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Όταν μια οικογένεια γυμνάζεται μαζί, τα παιδιά νιώθουν πιο ασφαλή, και είναι σπάνιο -ειδικά για τα υπέρβαρα παιδιά- να αισθανθούν αποκλεισμένα.    

Κινητοποιήστε τα Παιδιά με Υπερβάλλον Βάρος να Ασκηθούν