Το Πρόγραμμα αξιολόγησης του ΕΥΖΗΝ υλοποιήθηκε για τέταρτη χρονιά κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Συμμετείχαν συνολικά 36.208 μαθητές, από 632 σχολεία της χώρας. Παρά το γεγονός ότι για το συγκεκριμένο σχολικό έτος, το Πρόγραμμα αξιολόγησης του ΕΥΖΗΝ απευθυνόταν μόνο στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά), υπήρχε ένας μικρός αριθμός σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια), τα οποία υλοποίησαν το πρόγραμμα αξιολόγησης στους μαθητές τους, αλλά λόγω πολύ μικρού αριθμού συμμετεχόντων μαθητών  (1.167 μαθητές από 10 Γυμνάσια), τα δεδομένα τους δεν συμπεριλαμβάνονται στις αναλύσεις και τα αποτελέσματα που αναφέρονται παρακάτω. 

Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά τα αποτελέσματα του προγράμματος αξιολόγησης του ΕΥΖΗΝ για τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά):

Σωματική διάπλαση

Από την αξιολόγηση της σωματικής διάπλασης των μαθητών βρέθηκε πως τουλάχιστον τρία στα δέκα παιδιά που φοιτούν στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία της χώρας είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Πιο συγκεκριμένα, το 20,8% των αγοριών και το 21,5% των κοριτσιών αξιολογήθηκαν ως υπέρβαρα, ενώ το 8,6% των αγοριών και το 7,9% των κοριτσιών, αντιστοίχως, ως παχύσαρκα. 

Οι περιφέρειες της Ελλάδας με τα υψηλότερα ποσοστά υπέρβαρων ή παχύσαρκων μαθητών ήταν αυτές του Βόρειου Αιγαίου (49,6%), των Ιονίων Νήσων (34,6%), και της Κρήτης (32,1%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στις περιφέρειες της Αττικής, και της Δυτικής Ελλάδας με 24,8% και 26,5%, αντίστοιχα. 

Διατροφικές Συνήθειες

Σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών, ένα υψηλό ποσοστό των μαθητών της χώρας (66,3%) φάνηκε να απέχει σε μεγάλο βαθμό από το διατροφικό πρότυπο της Μεσογειακής δίαιτας. Τα αγόρια δε, φαίνεται να έχουν σημαντικά χαμηλότερο βαθμό υιοθέτησης της Μεσογειακής δίαιτας από ότι τα κορίτσια (71,6 και 61,6% αντίστοιχα).

Οι Περιφέρειες της χώρας των οποίων οι μαθητές των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών τους, απέχουν σε υψηλότερο βαθμό από το πρότυπο της Μεσογειακής δίαιτας είναι: του Βορείου Αιγαίου (66,2%), της Κεντρικής Μακεδονίας (61,2%), της Κρήτης (60,5%) και των νησιών του Νοτίου Αιγαίου (60,2%).

Σωματική δραστηριότητα

Το 40,7% των μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας εμφάνισαν μη ικανοποιητικό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας. Τα κορίτσια παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας σε σχέση με τα συνομήλικα αγόρια, έχοντας μη ικανοποιητικό επίπεδο σε ποσοστό 44,1% έναντι 37,8% του αντίστοιχου των αγοριών.

Οι Περιφέρειες της Ελλάδας με τα υψηλότερα ποσοστά παιδιών με ικανοποιητικό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας ήταν αυτές: της Θεσσαλίας (75,9%), της Δυτικής Μακεδονίας (74,5%), και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (73%), ενώ με τα χαμηλότερα ποσοστά αυτές της: Αττικής (49,7%), της Κρήτης (43,5%) και του Βορείου Αιγαίου (40,7%).

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρχε αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ αγοριών (17,9%) και κοριτσιών (17,8%) στον επιτρεπόμενο χρόνο των 2 ωρών ενασχόλησης με καθιστικές δραστηριότητες (τηλεόραση, Η/Υ, ηλεκτρονικά παιχνίδια, κ.λπ.) την ημέρα, καθώς επίσης και μεταξύ των Περιφερειών της Επικράτειας.

Συνοπτικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 2015-2016 στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ