Συνοπτικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 2012-2013 στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ

Συνοπτικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 2012-2013 στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ

​Το ΕΥΖΗΝ είναι πρόγραμμα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων και Πολιτισμού & Αθλητισμού, που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας. Μια απο τις σημαντικότερες δράσεις του ΕΥΖΗΝ, αυτή της αξιολόγησης της σωματικής… Περισσότερα